Stadgar

Stugängen följer de allmänna stadgar som fastställts av FSSK.

Stugängen_stadgar – antagna vid årsmöte 2016-05-29