Medlemsavtal

Stugängen följer de allmänna medlemsavtal som fastställts av FSSK, med undantag från principerna kring överlåtelse av lotterna genom hembud och värdering.

Stugängen tillämpar därmed fri prissättning mellan köpare och säljare av lotter inkl stugor.

medlemsavtal_ordinarie

Annonser