Utvalt inlägg

OBS! Viktigt angående container i helgen

Extra Container – uppställd 18-19 maj.

Styrelsen har idag beslutat att beställa en extra container med anledning av Stadsdelsförvaltningens synpunkter på hur skräpigt det ser ut runt vissa stugor och i övrigt på området.

Därför kommer 2 containrar vara uppställda på och vid parkeringen från fredag eftermiddag 17 maj.

Container 1 – Endast trädgårdsavfall såsom gräs, löv, ris, grenar och annat naturmaterial.

Container 2 – Osorterat material såsom trasiga möbler, staket, och annat liknande material.

Förbjudet att slänga elektronik, batterier, bildäck, gummi och annat miljöfarligt avfall.

Dessa containers är i första hand avsedd för föreningens trädgårdsavfall under städdagen.
I mån av plats erbjuds medlemmar att slänga eget trädgårdsavfall och skräp efter genomfört årsmöte.

Borttagning sker på måndag förmiddag 28 maj.

Annonser
Utvalt inlägg

Kallelse till årsmöte 2019

Hej alla medlemmar,

Styrelsen kallar till Årsmöte efter avslutat verksamhetsår och efter det sista styrelsemötet där vi har fastställt kallelse och dagordning, samt övriga handlingar för Årsmöte 2019.

Årsmötet sker som tidigare meddelat söndagen den 19 maj kl 12.30 vid flaggstången på ängen.

Om du har någon motion att skicka till styrelsen så gör det snarast möjligt dock senast 12 maj så vi hinner behandla den innan årsmötet.

Om du inte har möjlighet att närvara så kan du lämna fullmakt till familjemedlem eller annan medlem i föreningen. Se bifogad blankett.

Välkomna!
Styrelsen

dessa bilagor skickas med e-post eller med vanlig post till de medlemmar som inte har e-post.
bilagor
1 Stugängen – Kallelse och dagordning årsmöte 2019
2 Stugängen – Årsmöte 2018-2019 – Röstlängd (mall)
3 Stugängen – Verksamhetsberättelse 2018-2019
4 Stugängen – Årsredovisning 2018-2019
5 Stugängen – Revisionsberättelse 2018-2019
6 Stugängen – Budget 2018-2019
7 Stugängen – Ordningsregler
8 Stugängen – Samtycke behandling av personuppgifter (GDPR)
Fullmakt blankett
Valberedningens förslag 2019-2020 (mall)

Utvalt inlägg

Information till medlemmar 2019

Information till medlemmar 2019

Väl mött till en ny säsong på Stugängen.

 

Städdag 19 maj – med start kl 11.00

Styrelsen inbjuder alla medlemmar till en städdag då vi gemensamt hjälps åt att snygga upp parkeringsplats, ängen, sandlådor mm.

Grillning 19 maj – efter avslutat städning kl 12.00 till 12.30

Föreningens medlemmar inbjuds till gemensam grillning efter avslutat städning.

Årsmöte – Söndagen den 19 maj, kl 12.30 vid flaggstången.

Kallelse till årsmöte skickas ut per e-post och till övriga med vanlig post, senast 4 veckor före årsmötet. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 8 maj.

Container – uppställd 18-19 maj.

En container ställs upp på parkeringen från fredag eftermiddag 17 maj. Den är i första hand avsedd för föreningens trädgårdsavfall under städdagen.
I mån av plats erbjuds medlemmar att slänga eget skräp efter genomfört årsmöte.
Borttagning sker på måndag förmiddag 28 maj.

Medlemsavgift

Årets avgift för säsongen 2019/2020 kommer att beslutas vid årsmötet.
Faktura skickas efter årsmötet med e-post. Betalning sker till plusgiro 38 44 45-3

Utedassen och septitanken

Latrintunnorna är tömda inför säsongen och så även septitanken, vilken tömdes i höstas.

Vatten och sophämtning

Vattnet kopplas in från 1 april och sophämtningen startas senast 1 maj.
Avstängning sker 1 oktober.

Betongsuggorna vid infarten

Dessa beräknas ta bort när ängen är farbar.

 

qrcode.51140506

Lägg till i din kalender genom att skanna QR koden med din mobil. Öppna kameran och sikta in koden.

 

//Styrelsen

 

Information Stockholms koloniträdgårdar SK (fd FSSK) årsmöte 23 maj 2019

Stugängens koloniförening är medlem i Föreningen Storstockholms koloniträdgårdar (FSSK). Föreningen byter nu namn till Stockholms koloniträdgårdar (SK) enligt beslut på årsmötet.

Stockholms koloniträdgårdar (SK) är den organisation som bl.a. sköter arrendeförhandlingen med Stockholms stad, men också miljödiplomering, kunskapsutbyte med mera.

Möjligheten finns för alla anslutna koloniföreningar, inklusive Stugängen, att nominera personer att väljas in till SKs styrelse och kommittéer till nästa årsmöte. Nominering ska ha inkommit till SK senast 15 april 2020.

Läs med på www.fssk.se

Vattnet är nu inkopplat för säsongen

Vår skötselansvarige har nu kopplat in sommarvattnet för säsongen.
Vatten finns i vattenposterna på ängen och tvättstället vid utedassen.

Inkoppling av varmvattenberedaren sker något senare då det finns ökat behov att använda duschen i klubbstugan.

p.s. vattnet beräknas stängas av till hösten ca 1 okt.