Kontakt

Postadress:
Koloniföreningen Stugängen
c/o Monica Jacobson (sekreterare)
Odengatan 71
113 32 Stockholm

Besöksadress
Stugängsvägen 10, 168 44 Bromma      Karta på Hitta.se  – Karta på Google Maps

E-post – använd formuläret nedan

Bank & Postgiro
Postgiro nr: 38 44 45-3
Bankkonto nr: 9960 2603844453 (Nordea)
Kontoslag: PLUSGIROKONTO FÖRENING
IBAN: SE64 9500 0099 6026 0384 4453
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS
Kontohavare: FÖRENINGEN STUGÄNGEN KANAAN

© 2017 KOLONIFÖRENINGEN STUGÄNGEN Org.nr: 802400-1508

Karta på Google Maps – https://goo.gl/maps/4g7Q4RqjBZo

Annonser