Kategoriarkiv: Stugangen

Påminnelse om gällande regler angående hundar på Stugängen och i Grimsta Naturreservat.

På förekommen anledning påminner Styrelsen om de regler som gäller på Stugängen och i Grimsta Naturreservat. Vänligen ta noggrant del av dessa regler igen och lägg dem på minnet.

Ordningsregler – Stugängen

Allmänna ordningsföreskrifter för Koloniföreningen Stugängen

Antagna vid Stugängens Årsmöte 2012-05-13, kompletterade 2013.

https://stugangen.wordpress.com/regler/ordningsregler/ 

punkt 7. Sällskapsdjur får medföras på lotten. Inom lotten ska djuret ha sådan tillsyn att andra kolonister och odlare inte utsätts för obehag. Hund ska vara kopplad utanför lotten.

 

punkt 16. Medlem som bryter mot dess ordningsföreskrifter kan uteslutas ur föreningen och mister därmed arrenderätten till lotten.

 

Föreskrifter Grimsta naturreservat

Läs mer: https://stugangen.wordpress.com/regler/grimsta-naturreservat/

Ladda ner Stockholm Stads föreskrifter:  http://www.stockholm.se/PageFiles/315591/Dokument/Grimsta-foreskrifter.pdf

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

punkt 4. – medföra hund som inte är kopplad. Gäller ej inom hundrastområde eller på inhägnad tomtmark dit allmänheten saknar tillträde.

 

//Styrelsen

Husqvarna Gräsklippare LB 553S

Vi har nu köpt en ny gräsklippare. För mer info kontakta Thommie Wideroos i Stuga 26.

Husqvarna Gräsklippare LB 553S

Detta är en pålitlig, robust BioClip®-maskin med fyrtaktsmotor konstruerad för tuff, professionell användning. Konstruktionen är utformad med hänsyn till bästa möjliga ergonomi för användaren och bra klippresultat, även i blöt väderlek. Handtaget och styrningen är effektivt vibrationsdämpade och den centrala klipphöjdsjusteringen är fjäderbelastad för att justeringen ska bli så enkel som möjligt. M 53S Pro är självgående med framhjulsdrift för optimalt handhavande. Lättviktshjul av aluminium med dubbla kullager och gummidäck. Har en lättstartad Honda OHC-motor på 2,9 kW och klippbredden är 53 cm.

Källa: Husqvarna Gräsklippare LB 553S

Läs mer: http://www.husqvarna.com/se/products/lawn-mowers/lb-553s/

Stugängen/Kanaan berörs inte av Ny elkabel

Ny förbindelse mellan Beckomberga och Bredäng

Ellevio planerar att riva den 220 kV luftledning som går mellan Beckomberga och Bredäng och ersätta den med en 400 kV mark- och sjökabel. I februari 2017 skickades ansökan om linjekoncession avseende den nya sträckan in till Energimarknadsinspektionen och ansökan om tillstånd för vattenverksamhet till mark- och miljödomstolen.

Förläggning av den nya ledningen planeras till 2022. Rivning av den befintliga ledningen är planerad till 2023, efter att den nya ledningen är tagen i drift.

Läs mer här  Ny förbindelse mellan Beckomberga och Bredäng

Meddelande från radjursshopen.se

Hej,

Jag heter Jonas och tillsammans med min fru startade vi för ett par år sedan Rådjursshopen. Detta efter att själva haft allt för mycket problem med glupska rådjur i trädgården. Vi är nyfikna på om även ni har problem med rådjur som kommer in i kolonin och äter upp medlemmarnas knoppar och blommor? Nu när våren är här så innebär det ju för väldigt många att även rådjuren är här.

Efterfrågan på produkter har varit väldigt stor sedan starten och vi har nu ett stort (marknadens största) sortiment av produkter mot rådjur och genom att enbart ha försäljning på nätet så kan vi även hålla lägst pris.

Kolla gärna in: https://radjursshopen.se. Hos oss hittar ni tex Trico Garden, vargurin, otvättad fårull, rådjursskrämmor och mycket mer.

Vi skulle vilja börja samarbeta med er koloni och ge era medlemmar ytterligare 10% rabatt på allt i vår butik? På så sätt får vi fler som kan testa produkterna och ni, om ni har rådjursproblem, får bra produkter till ett väldigt bra pris. Så kommunicera gärna till era medlemmar att om de anger rabattkoden: koloni17. Koden gäller från och med idag och hela 2017 och för obegränsat antal köp per år.

Det hade även så klart varit jättekul om ni vill tipsa om oss på er hemsida för att på så sätt informera era medlemmar.

Hoppas nu att ni får en riktigt skön fredag och helg!

Bästa hälsningar

Jonas, Rådjursshopen

Medlemsinformation i samband med årsmöte 2016-05-29

  • FSSK

Styrelsen redogjorde för den kontakt och möte som skett i februari där främst hembudsklausulen diskuterades. FSSKs ordförande Lennart Pöppel insåg den problematik som föreligger med att ändra på värderingsprinciperna vid försäljning/överlåtelse av stugor på Stugängen, varpå rekommendationen dock är att säkerställa att alla medlemmar i föreningen tecknar nya medlemsavtal/arrendeavtal för underlättande av framtida förhandling med Stockholm Stad om arrendet och villkoren för dessa.

  • Skatteverket – fastighetstaxering av kolonistugor

Styrelsen redogjorde för den uppkomna situationen med att Skatteverket driver en kampanj med att påföra alla kolonistugor fastighetsavgift och vill att stugorna skall värderas efter marknadspris. Koloniträdgårdsförbundet och FSSK argumenterar för att värderingsprincipen är felaktig med hänsyn till den inskränkningar som föreligger i och med nyttjanderätten i arrendeavtalen. Inget beslut i frågan är fattat och Stugängen får därmed fortsätta att bevaka utvecklingen.

  • Arrendegränser

Hässelby-Vällingby Stadsdelförvaltning i Stockholm Stad har låtit meddela att de avser att göra en översyn av arrendegränserna och eventuella överträdelser mot dessa. Vid eventuella överträdelser kommer föreningen behöva agera mot enskilda medlemmar om rättelse och om så inte sker inom rimlig tid säga upp medlemmen och kräva avflyttning och försäljning av stugan.

  • Dränering av Stugängen

De nedre områden på ängen är fortsatt mycket blöta under lång tid på vår och försommar och det föreligger behov för att anlägga bättre dränering. Dock är detta en besvärlig fråga att hantera pga reservatsreglerna och vad Stockholm Stad kan acceptera med hänsyn till dessa. Trots kontakter med Staden har svar inte inkommit.

  • Odlingslotter

Den eller de medlemmar som är intresserade av att nyttja en del av de odlingslott som finns vid parkeringen uppmanas att ta kontakt med samordnare Lillemor Akgul, Stuga 3.

  • Åkgräsklipparen

Då nuvarande åk-gräsklippare har visat sig fungera dåligt och nyligen dessutom gått sönder diskuterades alternativet att istället införskaffa ytterligare en vanlig motordriven gräsklippare. Föreningen kommer därför att införskaffa ytterligare en gräsklippare för ca 5.000 kr och därmed återgår ansvaret för samtliga medlemmar att tillsammans sörja för att ängen hålls klippt.

  • Stöldskyddsmärkning

Denna fråga har varit uppe till diskussion tidigare men att i samband att åkgräsklipparen inte längre utgör något större värde bordlades frågan till senare tillfälle.

  • Vattenförbrukning

Medlemmarna informerades om att Stockholm Vatten har låtit installera vattenmätare för Stugängen och aviserat att de kommer att börja debitera för vattenförbrukningen inom kort. De har aviserat om en kostnad på 30 kr/kbm, vilket styrelsen har ifrågasatt på vilka grunder som detta pris har fastställts. Stockholm Vatten har lovat återkomma med reviderat pris pga att Stugängen inte är ansluten till något avloppssystem. (Den 30 maj meddelade Stockholm Vatten att det nya priset blir 25 kr/kbm).

  • Ellevios elkabelnedläggning från Beckomberga till Bredäng

Vidare så informerade medlemmarna om Ellevios elkabelnedläggning från Beckomberga till Bredäng. Ett av de två alternativen går från Råcksta rondellen via Kanaanvägen, båtuppläggningsplatsen och ner i vattnet mellan IRS båt-iläggningsvik och Kanotklubben. Högspänningskablarna läggs ner i Kanaansväg och eftersom arbetsytans bredd på 7 meter är lika bred som befintlig väg med trottoar behöver Kanaansväg stängas av i ca 3 månader. Reservväg under denna tid planeras bli “vägen” bakom Kanaans kafé förbi Stugängens koloniträdgårdar, vidare på gångstigen genom skogen och förbi sportfältet fram till Råcksta krematorium.

Hälsningar,

Styrelsen