Aktuellt

Information till Stugängen 2018

Väl mött till en ny kolonisäsong. Lite information inför den stundande säsongen.

Städdag 27 maj – före årsmötet, med start kl 11.00 till 12.00

Styrelsen inbjuder alla medlemmar till en städdag då vi gemensamt hjälps åt att snygga upp parkeringsplats, ängen, sandlådor mm.

Grillning 27 maj – efter avslutat städning kl 12.00 till 12.30

Föreningens medlemmar inbjuds till gemensam grillning efter avslutat städning.

Årsmöte – Söndagen den 27 maj, kl 12.30 vid flaggstången.

Kallelse till årsmöte skickas ut per e-post och till övriga med vanlig post.

Länk till kallelse och möteshandlingar

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 21 maj 2017.

Container uppställd 26-27 maj.

En container kommer att ställas på parkeringen från fredag eftermiddag 25 maj. Den är öppen 26 maj samt 27 maj. Borttagning sker på måndag förmiddag 28 maj.

Tillåtet att slänga: Papper, Trä och Plast (PPT), möbler, metall, träd, grenar, ris, trädgårdsavfall.

Förbjudet att slänga är bl a, gips, elkablar, elektronik, kemiska produkter och lösningsmedel. För detta avfall hänvisas ni till Lövsta eller Bromma återvinningsanläggning med egen transport.

AVGIFT TILL FÖRENINGEN

Årets avgift kommer att beslutas vid årsmöte 2017-05-27 för säsongen 2018/2019.

Föregående verksamhetsår var arrende och medlemsavgiften 2.000 kr per medlem.

Avgift inbetalas till postgiro 38 44 45-3.

OBS. Inbetalningskort delas EJ ut. Ange på talongen vilken stuga/vem som betalar. En betalning per stuga.

Dasstömning.

Under föregående år har en medlem åtagit sig att ansvara för beställning av utbyte av latrintunnorna samt ombesörja att dessa byts med tomma som finns i förråda samt ställa ut de fulla tunnorna för avhämtning.

Styrelsens rekommendation är att denna rutin kvarstår för kommande säsong.

Vatten och sophämtning

Börjar från och med ca 10 april (om tjälen samt vädret tillåter) och upphör 1 oktober.

Betongsuggorna vid infarten

Dessa beräknas ta bort när ängen är farbar.

Uppdatering av medlemsuppgifter

Varje medlem ombeds att skicka sina senast gällande uppgifter per e-post till info@stugangen.se

Namn, adress, hemtelefon, mobiltelefon, e-postadress, ev samägare och dennes kontaktuppgifter.

Annonser