Medlemsskap

Föreningen upplåter 32 lotter till medlemmar och försäljning av dessa sker med överenskommelse om pris mellan säljare och köpare. Tilltänkt köpare skall ansöka om medlemsskap i föreningen, vilket skall formellt godkännas av styrelsen. Styrelsen förbehåller sig rätten att avslå ansökan om medlemsskap i särskilda fall.

Medlemskap kan endast beviljas för folkbokförd fysisk person inom Storstockholms kommuner.

I övrigt hänvisas till:

Ansökan om medlemsskap omfattar följande;

Jag anhåller härmed om medlemskap i koloniträdgårdsföreningen och att få övertaga
arrenderätten till kolonilott nr …………
Jag förbinder mig att följa föreningens stadgar, ordningsföreskrifter och beslut, som har fattats stadgeenligt, samt bestämmelserna i det mellan koloniträdgårdsföreningen och mig upprättade och undertecknade arrenderättskontraktet.
Samtidigt intygar jag att jag är mantalsskriven i Stor-Stockholm och att jag är myndig

Vid försäljning skall kopia av Köpeavtal samt Ansökan om medlemskap i original skickas till föreningen.

Då det står säljaren fritt att sälja sin lott med stuga är det ofta förekommande att stugor som är till försäljning utannonseras på blocket.se. Föreningen uppmanar medlemmar att ange sökordet ”Stugängen” i annonsen varför denna länk med fördel kan användas för sökning av aktuella stugor till salu: sök stugor till försäljning.

Annonser