Inmätningen arrendet utfört av Lantmäteriet är klar

De har satt ut markeringar på platserna som framgår på kartan.

Nu kan du se om någon del av din stuga ligger utanför arrendet.

Ladda ner.
PDF original
PDF med stugnummer markerade