Protokoll från Årsmöte 2017 klart

Nu finns protokollet från Årsmötet att ta del av på denna sida.

2017 Årsmöte